Digitálna audio reklama

Nakupujte digitálnu audio reklamu programaticky

Digitálnu audio reklamu v streame Rádia Expres a na podcastovom portáli Podmaz.sk môžete nakupovať aj programaticky.

Výhody programatického nakupovania

Stačí mať k dispozícii aspoň jedno z nižšie uvedených DSP:

Následne Vám vytvoríme private dealy na všetky formáty, o ktoré máte záujem. Od vytvorenia dealov môžete kedykoľvek využívať pre kampane sprístupnené inventory.

Viac sa o formátoch môžete dočítať v cenníku. Pre informácie o dealoch a cenách jednotlivých formátov kontaktujte prosím nášho online sales managera Evu Habajovú (eva.habajova@bauermedia.sk).