Imprint

BAUER MEDIA SK v.o.s.

Einsteinova 23

851 04 Bratislava 5

tel.: +421 233 335 700 IČO: 36817325 UniCredit Bank Slovakia a.s.
fax: +421 233 335 733 IČ DPH: SK2022432247 Číslo účtu: 9000056048/1111